ด้วยประสบการณ์การทำงานกว่า 10 ปี ในด้านการออกแบบคลินิกทันตกรรมอีกทั้งในการออกแบบทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นสถาปัตยกรรมภายนอกหรือภายในของ Triz-consultant วันนี้เราพร้อมที่จะให้บริการด้านการออกแบบและก่อสร้างคลินิกทันตกรรมอย่างเต็มรูปแบบและด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นเลิศในด้านการให้บริการออกแบบคลินิกทันตกรรม รวมไปถึงการก่อสร้างคลินิกทันตกรรมที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มากประสบการณ์ของ Triz-consultant ภายใต้ชื่อ “Dentriz”

หัวใจสำคัญของงานออกแบบคลินิกทันตกรรม  คือ รูปลักษณ์ที่โดดเด่น  ดูดี ทันสมัย  มีพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัว  สะดวกในการทำงาน  สะอาดถูกสุขลักษณะ  ดูแลรักษาง่าย  สะดวกในการซ่อมบำรุง  และที่สำคัญที่สุดคือ  ต้องอยู่ในงบประมาณที่วางไว้